tým andílkůRODINNÉ CENTRUM ANDÍLEK je komunitní, rodinné, vzdělávací a volnočasové centrum jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nové kontakty, vztahy, setkávat se, kvalitně trávit volný čas, vyměňovat si své zkušenosti. Rodinné centrum Andílek se snaží prostřednictvím svých služeb předcházet negativním jevům v rodině, podporovat její funkčnost a mezigenerační soužití.
Činnost centra se také zaměřuje na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu integrace. Také se centrum zaměřuje na benefiční pomoc potřebným.

Spolupracujeme s mnoha spolky, organizacemi a firmami v Železném Brodě. Kromě zaměstnanců máme i dobrovolníky, kteří nám pomáhají nejen na venkovních akcích.

NÁŠ TÝM ANDÍLKŮ:

Helena
Simmová

předsedkyně centra, ředitelka – vedení centra, úterní odpolední – přednášková hernička a čtvrteční hernička

Iveta
Čihulková

Místopředsedkyně, správa účetnictví, příprava podkladů pro účetní, provozní centra

Klára
Zemanová

Středeční výtvarná hernička a zaměstnanec

Hana
Kusalová

Úterní pohybově – hudební hernička, zaměstnanec, podpůrná skupinka

Michaela
Bulušková

Pondělní zábavná a šicí hernička – zaměstnanec centra

Pavel
Simm

Technická podpora na akcích

Lenka
Pileková

Technická podpora webu, grafička, zaměstnanec centra

David
Chvalina

Fotograf, zaměstnanec centra

NAŠE ČINNOST

Rodinné centrum Andílek orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a na celek rodiny jako takový. Naše centrum se rozděluje na více aktivit: Herničky pro maminky s dětmi, vzdělávání (přednášky, semináře, besedy), kreativní dílny (workshopy, výtvarné dílny), podpůrné skupinky, relaxační aktivity, venkovní akce.

VIZE A CÍLE

 • Vytvoření místa pro všestrannou rodiny.
 • Provozování centra pro rodinu s důrazem na organizování dětských programů.
 • Nabízet síť vzdělávání a poradenství.
 • Být přirozeně otevřené společenství,které pomáhá nejen zdravým, ale i nemocným lidem.
 • Propagace zdravého životního stylu.
 • Finanční udržitelnost.
 • Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi.
 • Pořádání akcí pro veřejnost.
 • Pomoc maminkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou,pro mnohé nelehkou úlohou ženy-matky.
 • Nápomoc na trh práce maminkám po rodičovské dovolené.
 • Podpora podpůrných skupin.
 • Mezigenerační propojení.