Dopolední herničky nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené, jejich dětí i celé rodiny.

Vstupné – 40,- (dospělá osoba )

Herničky jsou určené pro děti do 3 let v doprovodu rodičů. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání rodičů a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně-vzdělávacími programy. Herničky jsou otevřené od října 2018, kdy proběhlo slavnostní otevření centra.

Provoz dopoledních herniček probíhá každý všední den v čase od 9.00 – 12.00 hodin s výjimkou páteční odpolední herničky, která probíhá v čase od 14.00 – 18.00 hodin.

Každá hernička je jinak specifikovaná a každá má jinou aktivitu.

Pondělí

 • -

  Dopolední hudebně – pohybová (dětská mini jóga) hernička s Helčou

Úterý

 • -

  Hýbánková hernička s Janou

Středa

 • -

  Dopolední výtvarná hernička s Janou

Čtvrtek

 • -

  Dopolední všeznalkova hernička s Markétou

Pátek

 • -

  Dopolední zpívánková hernička s Janou

PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI

V rámci dopoledních herniček předáváme zkušenosti a praktické ukázky pro práci s dětmi v předškolkovém věku v oblasti jemné a hrubé motoriky dětí a jejich zdravého vývoje. Díky prográmkům mohou rodiče prohloubit své znalosti, dovednosti a načerpat nové nápady, hry, říkanky, písničky a další činnosti pro práci se svými dětmi.
Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny.