Warning: Undefined array key "default-pagetitle-color" in /data/web/virtuals/99615/virtual/www/domains/centrum-andilek.cz/wp-content/themes/superowly/includes/templates-hooks.php on line 118

tým andílkůRODINNÉ CENTRUM ANDÍLEK je komunitní, rodinné, vzdělávací a volnočasové centrum jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nové kontakty, vztahy, setkávat se, kvalitně trávit volný čas, vyměňovat si své zkušenosti. Rodinné centrum Andílek se snaží prostřednictvím svých služeb předcházet negativním jevům v rodině, podporovat její funkčnost a mezigenerační soužití.
Činnost centra se také zaměřuje na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu integrace. Také se centrum zaměřuje na benefiční pomoc potřebným.

Spolupracujeme s mnoha spolky, organizacemi a firmami v Železném Brodě. Kromě zaměstnanců máme i dobrovolníky, kteří nám pomáhají nejen na venkovních akcích.

NAŠE ČINNOST

Rodinné centrum Andílek orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a na celek rodiny jako takový. Naše centrum se rozděluje na více aktivit: Herničky pro maminky s dětmi, vzdělávání (přednášky, semináře, besedy), kreativní dílny (workshopy, výtvarné dílny), podpůrné skupinky, relaxační aktivity, venkovní akce.

VIZE A CÍLE

 • Vytvoření místa pro všestrannou rodiny.
 • Provozování centra pro rodinu s důrazem na organizování dětských programů.
 • Nabízet síť vzdělávání a poradenství.
 • Být přirozeně otevřené společenství,které pomáhá nejen zdravým, ale i nemocným lidem.
 • Propagace zdravého životního stylu.
 • Finanční udržitelnost.
 • Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi.
 • Pořádání akcí pro veřejnost.
 • Pomoc maminkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou,pro mnohé nelehkou úlohou ženy-matky.
 • Nápomoc na trh práce maminkám po rodičovské dovolené.
 • Podpora podpůrných skupin.
 • Mezigenerační propojení.

Provozní řád:

 • Můžete využít prostorné herny pro vaše děti se spoustou hraček.
 • Do centra můžete přijít kdykoliv při volné herně, není potřeba se objednávat.
 • Prosíme vás o ohleduplnost k ostatním dětem, proto navštěvujte centrum, pokud jste vy i vaše děti zdraví.
 • Po celou dobu pobytu v rodinném centru zodpovídáte za své dítě.
 • Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá centrum zodpovědnost za vzniklou škodu.
 • Děkujeme vám, že dohlížíte na své dítě, aby svévolně nepoškozovalo vybavení centra, a před svým odchodem uložíte hračky na jejich místo.
 • Doprovodné osoby důsledně dbají na to, aby děti konzumovaly jídlo a pití pouze na místě k tomu určeném.
 • Lékárnička první pomoci je k dispozici u maminky pověřené službou.
 • Vynášení hraček nebo jiných předmětů z centra je zakázáno (případně je možné se dohodnout s provozní).
 • V centru i v celém prostoru školy je přísně zakázáno rozdělávat jakýkoli oheň, včetně svíček, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. V případě nebezpečí (např. požár) jsou návštěvníci centra povinni užít evakuační plán z objektu budovy, který je umístěn na chodbách budovy.